Grundkurs om Ekologisk Odling och
Pallkragsodling med Åke Wikström
Allt du behöver veta för att komma igång med din egen odling
16 februari, 22 mars, 19 april samt 24 maj, kl 10-17

Åke och sallat

Under denna söndag får du lära dig grunderna för ekologisk odling i det lilla formatet och
 hur du går till väga för att få fram fina grönsaker.
 Perfekt för den som vill odla sin egen mat både i pallkrage och i bäddar.
Vi kommer också att gå runt och titta på plantuppdragningen och odlingarna och det blir mycket tid för frågor. Speciellt blir det en noggrann genomgång av hur man odlar i pallkrage.
 
Som vanligt ger Åke även de mer teoretiska grunderna för hur en levande jord fungerar, så att du förstår varför du skall göra på det ena eller andra sättet. Åke har mer än 40 års erfarenhet av ekologisk odling och höll kurser redan på 70-talet.
 
Lite kommentarer från tidigare deltagare:
”Otroligt inspirerande och lärorikt. Åkes kunskaper är enormt imponerande.”
”Fantastiskt kurs. Skapar intresse och inspiration att bygga vidare på.”
”Åke vet vad han pratar om. Superinspirerande kurs.”
”Tack för en underbart berikande dag! Inspirationen bara flödar.” 
”Åke är en klok och vis man, som fångar sin publik.”
”Kunnig, professionell och ärlig.”
”Kursen var superbra. Mycket kunskap och väl förpackad.”
 
Tid: 16 februari, 22 mars, 19 april samt 24 maj, kl 10-17
Kostnad: 800 kr inkl lunch, kaffe och te. (1000 kr för företag).
   Kunder som regelbundet beställt från oss kan få rabatt. Ring oss!
   Gröna smoothies och juicer, kakor och espressokaffe finns att köpa i caféet.
Anmälan sker till Åke på jawikström@yahoo.se och är bindande.
Betalning sker kontant vid kursens start. Eller till bankgiro 209-9539 senast 5 dagar innan kursstart.
Kommunikation: Vi hämtar och lämnar vid stationen i Svenshögen.
   Tåg från Göteborg avgår 8.40 och från Svenshögen 17.30 (samt 18.30) och tar ca 50 min.
 
Innehåll i kursen:
– Jordens beskaffenhet och mikrolivets betydelse för odlingen
– Varför en levande jord ger levande plantor, som ger friska människor
– Metoder för att hålla jorden frisk och högavkastande
– Varför odling med konstgödning och gifter inte kan fungera i längden
– Växternas näringsförsörjning och näringsbehov
– Konsten att dra upp plantor
– Att bereda och gödsla jorden på rätt sätt
– Användning av organisk material, kompost, stenmjöl och algmjöl
– Marktäckning – för- och nackdelar
– Att lägga en kompost
– Att lägga bäddar
– Sådd och utplantering
– Att rensa ogräs och att slippa ogräs. Fördröjda såbäddar.
– Olika former av redskap och metoder för bearbetning och ogräsrensning
– Bekämpning av angripare som kålfjäril, sniglar, sorkar etc
– Användning av fiberduk, drivbänkar och växthus
– Samodling och gröngödsling. Fånggrödor.
– Skörd och förvaring såsom torkning, frysning, syrning och jordkällare
– Att ha färska grönsaker hela året om
– Varför egna, nyskördade, ekologiska grönsaker ger oss en bättre hälsa
Om du vill praktisera i trädgården, så hör av dig. Då får du mer praktisk erfarenhet av alla de olika momenten i en odling. Och du kan komma precis när du vill.