Policy för hantering av personuppgifter.
 
Solgläntan Hållbar Hälsa, 55 90 45 – 2727, har två olika register med personuppgifter.
 
1.   En lista med mailadresser där du själv skrivit på en lista för att få våra nyhetsbrev. I varje nyhetsbrev skrivs i slutet att om du inte längre vill ha nyhetsbrev, så returnera med ett nej tack. Vi tar då bort mailadressen.
 
2.   Ett register där vi lagrar information om de kunder som vill ha våra kundbrev och som också ibland beställer varor från oss. Vi lagrar namn, adress, telefonnummer och mailadress. Om du inte längre vill ha uppgifter i vårt register, tar vi på begäran bort alla information om dig. I varje kundbrev skrivs i slutet att om du inte längre vill ha kundbrev, så returnera med ett nej tack. Vi tar då bort  all information om dig. Om du inte begär att vi tar bort dig, så ligger du kvar i registret.