Små koldioxidfotavtryck

Solvärme

Idag satte vi igång vårt nya solfångarsystem. Sex stora paneler med vacuumrör. Och sakta men säkert steg tempen Läs mer