Om fleråriga ogräs

Om du vill odla där det finns rotogräs, så måste du göra något innan. Att odla där det finns kvickrot, kirskål eller tistlar ärfullständigt lönlöst.

odlakurs

Enklast är att täcka marken med ett tjockt lager tidningar och/eller kartonger och sedan fylla på med organiskt material och jord blandat. Hö, halm, hästgödsel, tång, kompost, löv, kvistar, torv, köksavfall etc. Första året är det bra att odla t ex frilandsgurka, squash, pumpa, men då måste det vara rätt mycket gödsel i. Kogödsel och hönsgödsel går förstås också bra.