Vad kan jag så senare på säsongen?

Liksom många asiatiska blad som tat soi, mizuna, mibuna etc. Kinakål kan också sås sent och förstås också machesallat,
också kallat fältsallat eller vintersallat.

Själv har jag tillverkat små enkla, flyttabara drivbänkar. Jag bygger en halvmeterhög trästomme på ca 1 x 2 meter och klärake den med plast. Byggplast går bra, men UV-beständig plast håller förstås längre. Sedan spänner jag en fiberduk över ramen. Då behöver jag ej lufta drivbänken, som jag måste göra om jag spänner plast över. Likaså kan regnet komma igenom fiberduken, så att vattningsbehover minskar. Jag spänner att par ståltrådar under duken, så att den inte säckar för mycket.
Ett ännu enklare sätt att förlänga säsongen är självklart att bara lägga fiberduk över plantorna. Det ger ett varmare mikroklimat, men den måste fästas ordentligt så att den inte blåser bort. Den kan också skydda mot kålfjärilen, som annars attacker de plantor som tillhör kålsläktet vilket förutom kinakål även gäller många asiatiska blad.
En annan aspekt på sen sådd är vad som kallas en fånggröda. När du skördat färdigt en gröda, ligger jorden bar vilket inte är bra. Under vintern leder detta lätt till urlakning av kväve, fosfor och andra värdefulla mineraler. Däför är det mycket gynnsamt att så en gröda som binder näringen över vintern och sedan mylla ner denna på våren, så att näringen blir tillgänglig för den kommande grödan. En bra fånggröda är höstråg, som kan sås ända in i oktober och ändå ta sig. Det finns många andra bra fånggrödor, men de måste ofta sås tidigare, för att etablera sig.