Russin Sultan 500g

64.00 kr

Beskrivning

Sultanrussin 500g.

Råvarupriserna ökar som följd av ökad internationell efterfrågan samt sämre skördar pga
väderförhållande.

Sultanrussin: Officiella uppskattningen av skörden förväntas vara ca 25% mindre än skörd 2012.
Cirka 30% mindre än skörd 2013 på grund av negativa väderförhållanden.