IPE ROXE Lapacho Pao Darco

185.00 kr

SKU: 1480 标签:

描述

Ipe roxe, Lapacho, Pao Darco, 500 mg 120 tabletter.

Ett storvuxet träd som växer i de subtropiska delanrna av sydamerika. Den har en långvarig och välgrundad tradition som läkeväxt. Bland Sydamerikas indianer, som använt Ipe Roxe i tusentals år, går detta träd under benämningen Taiy- ”Det som ger styrka och såänst.”

Innehåll: Varje tablett innehåller 500 mg råpressad powder av barken från Ipe Roxe trädet. Som bindemedel används cellulosafibrer från Tall.

Dosering: 2-4 tabletter per dag eller enligt ordination.