Holistic Cellenzym 360 kaps

735.00 kr

标签: ,

描述

Holistic Cellenzym

Holistic Cellenzym

Holistic Cellenzym

Holistic Cellenzym är ett kosttillskott.

Holistic Cellenzym innehåller matsmältnings-enzymer som tas i samband med måltider.

Enzymerna understödjer matsmältningen, bryter ner stora molekyler i födan och hjälper till att öka upptaget av näring från födan.

Innehåll

Vegetabiliska matsmältningsenzymer. 90 kapslar och 360 kapslar.

Ingredienser

  • Enzymer
  • Fyllnadsmedel (renade växtfibrer, riskli)

Ingredienser per kapsel

Proteas 3.0 (pH=3.0) 25SAPU
Proteas 4.5 (pH=4.5) 40 000HUT
Proteas 6.0 (pH=6.0) 7 500HUT
Amylas 7 500DU
Glukoamylas 25AGU
Invertas (sukras) 200SU
Alfa-galaktosidas 200GalU
Maltdiastas 150DP
Laktas 200ALU
Lipas 500FIP
Cellulas 500CU
Fytas 5FTU
Xylanas 125XU
Hemicellulas 250HCU

Dosering vuxna

1–2 kapslar 3 gånger dagligen i samband med måltid eller enligt rekommendation.

Rekommenderad dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost.

Förvaring

Förvaras torrt och utom räckhåll för barn.